Vi vill göra skillnad för våra användare och ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. En förståelse för användarna och de behov som följer med specifika diagnoser är grundläggande när vi utvecklar vårat produktutbud. Våra hjälpmedel stödjer användare att strukturera och hantera sina dagliga liv, att ta kontroll och skapa ökat självförtroende, oberoende och deltagande i vardags- och arbetslivet. Här kan du läsa om några av våra användare och deras berättelser.

Läs mer om hur du också kan skaffa hjälpmedel!

  • Anneli Molin, 54 år Anneli har fibromyalgi, dyslexi, adhd, nedsatt hörsel och syn och efter en svår utbrändhet [...]

    Läs nu
  • William från Stockholm har dyslexi och ADHD, och hans lässvårigheter har länge varit en utmaning [...]

    Läs nu
  • Spela video Vi är väldigt glada att Denny som fått hjälp att [...]

    Läs nu