ARBETSPLATSANPASSNINGAR

Visste du att inte bara företag utan du som privatperson kan få bidrag för hjälpmedel som underlättar för dig i arbetet?

  • Vi hjälper dig som anställd eller arbetsgivare att hitta rätt hjälpmedel som ger dig som anställd bättre möjlighet och ork att utföra ditt jobb, och dig som arbetsgivare ökad trygghet.
  • Vi hjälper till att ansöka till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
  • Hos oss har du som användare alltid teknisk support och hjälp med installation eller andra frågor som kan dyka upp för både programvaror och fysiska hjälpmedel.

Du som arbetande har rätt att få arbetshjälpmedel vid en funktionsnedsättning. Via Arbetsförmedlingen kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kronor vardera i bidrag per år till arbetshjälpmedel. De flesta bidrag ges idag till den enskilde som personliga hjälpmedel. Variationen är mycket stor men det handlar ofta om hjälpmedel för syn, hörsel, kognition, förflyttning och lyft.

För att kunna ansöka behöver du ett intyg från läkare eller logoped som säger vilken funktionsnedsättning du har. Intyget bör ej vara äldre än 2 år.

När du har fått intyget kontaktar du oss, så bokar vi in en träff med utprovning av hjälpmedel för att se vilka hjälpmedel som skulle passa bäst för just dig och vi arbetar över hela Sverige. Vi har under flera år utvecklat en bred kompetens och har lång erfarenhet av val och utprovning av hjälpmedel. Våra anställda har bred kompetens om funktionsnedsättningar, teknik och pedagogik samt stor erfarenhet av att arbeta med olika brukargrupper.

När du sedan har bestämt dig för vilka hjälpmedel som du vill ansöka om, skriver vi en offert och en kartläggning av dina behov som båda används i ansökan.

Kan man få bidrag till arbetshjälpmedel redan i skolan?

Redan i skolan kan man få arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar med hjälpmedel i samband med att gymnasieelever har APL, arbetsplatsförlagt lärande. Ofta handlar det då om att hyra hjälpmedel.

Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan när skolan har identifierat elever som behöver särskilt stöd i övergången till arbetslivet. Skolsamverkan ser olika ut beroende på lokala förutsättningar.

När Arbetsförmedlingen samverkar med skola och elev under skoltiden, ska eleven skrivas in hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan, där det bedöms motiverat, bevilja bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen (BHA) inför en APL, eller om en elev är på väg ut i arbetslivet. Skolan har ansvar för eleverna under hela studietiden. Arbetsförmedlingen är ett komplement och bedömer omfattningen av insatsen för enskild elev.

När man beviljats bidrag till hyra gäller detta bara en viss period. Man kan inte ta med hjälpmedlet, utan måste ansöka på nytt om man har behov av det vid senare tillfälle.

Ska jag söka via arbetsförmedlingen eller via Försäkringskassan?

  • Om du har arbetat mindre än 12 månader, har skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare eller arbetsbidrag, ansöker du om Bidrag till arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen.
  • Om du har fast tjänst och har arbetat i över 12 månader ansöker du om Bidrag till arbetshjälpmedel via Försäkringskassan.
  • Man måste inte ha jobb för att ha möjlighet till arbetshjälpmedel hos Arbetsförmedlingen – det räcker med att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, som exempelvis en praktik.
  • Personer som är anställda med stöd av lönebidrag kan få bidrag från Arbetsförmedlingen till hjälpmedel på arbetsplatsen för behov som kommer fram även efter 12 månader.

Såhär går du tillväga vid en ansökan:

  1. Börja med att skriva in dig på Arbetsförmedlingens webbplats, och var noga med att berätta om eventuella stöd som du kan behöva beroende på funktionsnedsättning. Det kan därefter bli aktuellt att prata med arbetsterapeut, sjukgymnast, synspecialist eller någon annan yrkesgrupp hos Arbetsförmedlingen. Du måste ha ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsättningen som helst inte är äldre än två år. Om detta saknas när du skriver in dig försenas handläggningen. Besök din läkare och skaffa läkarintyg innan du påbörjar processen.
  2. Kontakta oss för en utprovning av hjälpmedel, kartläggning och offert.
  3. Ansök om Arbetshjälpmedel via arbetsförmedlingens hemsida eller via post. Vi hjälper dig med dokumenthanteringen och ser till att ansökan behandlas på snabbast möjliga sätt. Vi håller kontakten med dig och hjälper dig igenom hela processen!

Läs mer om ansökan om arbetshjälpmedel hos Arbetsförmedlingen här

Läs mer om ansökan om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan här

läs och skriv

LÄS- & SKRIVVERKTYG

ljudutjämningssystem

LJUDUTJÄMNINGSSYSTEM

kognition

KOGNITION

tidshjälpmedel

TIDSHJÄLPMEDEL

alternativa styrsätt

STYRSÄTT & INMATNINGAR

kommunikation

KOMMUNIKATION

ARBETSPLATSANPASSNINGAR

ARBETSFÖRMEDLINGEN

SKOLA & KOMMUN

REGIONER