ARBETSPLATSANPASSNINGAR

HJÄLPMEDEL I ARBETSLIVET

  • Vi hjälper dig som anställd eller arbetsgivare att hitta rätt hjälpmedel som ger dig som anställd bättre möjlighet och ork att utföra ditt jobb, och dig som arbetsgivare ökad trygghet.
  • Vi hjälper till att ansöka till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
  • Hos oss har du som användare alltid teknisk support och hjälp med installation eller andra frågor som kan dyka upp för både programvaror och fysiska hjälpmedel.

Du som arbetande har rätt att få arbetshjälpmedel vid en funktionsnedsättning. För att kunna ansöka behöver du ett intyg från läkare eller logoped som säger vilken funktionsnedsättning du har. Intyget bör ej vara äldre än 2 år.

När du har fått intyget kontaktar du oss, så bokar vi in en träff med utprovning av hjälpmedel för att se vilka hjälpmedel som skulle passa bäst för just dig och vi arbetar över hela Sverige. Vi har under flera år utvecklat en bred kompetens och har lång erfarenhet av val och utprovning av hjälpmedel. Våra anställda har bred kompetens om funktionsnedsättningar, teknik och pedagogik samt stor erfarenhet av att arbeta med olika brukargrupper.

När du sedan har bestämt dig för vilka hjälpmedel som du vill ansöka om, skriver vi en offert och en kartläggning av dina behov som båda används i ansökan.

Ska jag söka via arbetsförmedlingen eller via Försäkringskassan?

  • Om du har arbetat mindre än 12 månader, har skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare eller arbetsbidrag, ansöker du om Bidrag till arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen.
  • Om du har fast tjänst och har arbetat i över 12 månader ansöker du om Bidrag till arbetshjälpmedel via Försäkringskassan.

Såhär går du tillväga vid en ansökan:

  1. Först behöver du skaffa ett intyg från logoped/läkare. Vänd dig till oss om du söker rekommendationer och kontaktinformation.
  2. Kontakta oss för en utprovning av hjälpmedel, kartläggning och offert.
  3. Ansök om Arbetshjälpmedel via arbetsförmedlingens hemsida eller via post. Vi hjälper dig med dokumenthanteringen och ser till att ansökan behandlas på snabbast möjliga sätt. Vi håller kontakten med dig och hjälper dig igenom hela processen!

 

Läs mer om ansökan om arbetshjälpmedel hos Arbetsförmedlingen

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/hjalpmedel-pa-arbetsplatsen

Läs mer om ansökan om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

läs och skriv

LÄS- & SKRIVVERKTYG

ljudutjämningssystem

LJUDUTJÄMNINGSSYSTEM

kognition

KOGNITION

tidshjälpmedel

TIDSHJÄLPMEDEL

alternativa styrsätt

STYRSÄTT & INMATNINGAR

kommunikation

KOMMUNIKATION

ARBETSPLATSANPASSNINGAR

LÄS MER

ARBETSFÖRMEDLINGEN

LÄS MER

SKOLA & KOMMUN

LÄS MER

REGIONER

LÄS MER