Våra användare och deras berättelser

Vi vill göra skillnad för våra användare och ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. En förståelse för användarna och de behov som följer med specifika diagnoser är grundläggande när vi utvecklar vårat produktutbud. Våra hjälpmedel stödjer användare att strukturera och hantera sina dagliga liv, att ta kontroll och skapa ökat självförtroende, oberoende och deltagande i vardags- och arbetslivet. Här kan du läsa om några av våra användare och deras berättelser.

Här kan du läsa mer om hur du också kan skaffa hjälpmedel!