Arbetshjälpmedel minskar arbetsbelastningen för Vincent

Dela den här historien, välj din plattform!

Boardmaker 7

Vincent Jonsson, 27 år

Efter en annons på Instagram fick Vincent Jonsson upp ögonen för OrCam MyEye. Direkt tänkte han på ett samtal han och hans mamma hade för över 20 år sedan, om att en apparat som tog kort på och läser upp texten för personer med dyslexi skulle vara perfekt, och är något han har velat ha sedan dess. Han hörde av sig till OrCam och bokade in ett möte med Frölunda Data för utprovning av arbetshjälpmedel. Vincent fick träffa vår specialist för arbetsplatsanpassningar. Han guidade Vincent genom hela processen för att söka bidrag till arbetshjälpmedel med utprovning, utbildningar i användandet av OrCam och även guidade honom i ansökningsprocessen. Efter några månader fick Vincent sin OrCam MyEye. Lite senare än vanligt då arbetsförmedlingen ville ompröva ärendet då Vincent arbetar utomlands.

Vincent som frilansar och arbetar skapande och undervisande med scenkonst, koreografi och som danslärare med hela Europa som arbetsplats, behöver läsa nischade och ibland äldre texter som oftast inte finns som talböcker eller i inläsningstjänster. Det är ett måste för Vincent att hålla sig uppdaterad inom kultur och filosofi för att hålla sig relevant på arbetsmarknaden.
Han ansöker också om stöd till olika projekt och behöver då ta till sig mycket text och skriva ansökningar. Han byter ofta arbetsplats iochmed hans frilansande och hamnar ofta på icke anpassade arbetsplatser, så ett bärbart hjälpmedel som inte tillhör arbetsplatsen utan
följer med honom var en viktig del i sökandet av rätt arbetshjälpmedel. En talsyntes på en dator som han hade behövt bära med sig hade inte gett samma självständighet och rörelsefrihet.

– Talsynteser är inte dåliga, men med denna är det så enkelt att navigera text. Även om jag inte har en vana att läsa tryckta böcker, så är det lätt och det blev snabbt intiutuivt att navigera i boken med OrCam. Läsning är kul helt plötsligt! Jag har bara haft min Orcam i några veckor och har redan läst ut två böcker. Jag har inte läst någon skönlitteratur än, men det ska jag definitivt prova! säger Vincent.

Med OrCam MyEye som enkelt fästs på hans egna glasögon har han hela tiden med sig sitt hjälpmedel. Det har också minskat hans stress i att andra ska ta hand om arbetsplatsanpassningen åt honom.
Med sitt arbetshjälpmedel kan Vincent klara att läsa all typ av text som han kommer i kontakt med dagligen och få den uppläst direkt, och det har gjort en stor skillnad för Vincent och hans arbetssätt. När han tidigare kommit till nya arbetsplatser eller auditions där det ofta
förutsätts att alla är normalfungerande, kunde det hända att han fick läsa text som de inte fått tid att läsa in sig på. Nu behöver han inte oroa sig på samma sätt för att det ska hända. Nu skulle han klara en sådan situation utan att behöva oroa sig på samma sätt.
Även kunskap som tidigare inte varit tillgänglig för Vincent är helt plötsligt tillgänglig på ett helt annat sätt. Det ger honom helt andra förutsättningar för att utvecklas i arbetet, och ger honom samma möjlighet som alla andra.

– Jag märker redan att saker är mycket lättare att handskas med och hur det minskar min arbetsbelastning. Jag är väldigt amazed av produkten och väldigt nöjd med hjälpen som jag fått. Det hade varit svårt att få hjälpmedlet utan Frölunda Datas hjälp!

Vi finns här för hjälp och support

Välkommen med frågor och funderingar till våra produktspecialister!

Gustaf Dahlström
Gustaf DahlströmFörsäljning/utbildning
Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 56
E-post: gustaf.dahlstrom@frolundadata.se
Ove Brandberg
Ove BrandbergHjälpmedelskonsulent

Placering: Göteborg
Direkt: +46 (0)10-405 68 52
E-post: ove.brandberg@frolundadata.se

Hans Henretta
Hans HenrettaTeknisk säljare | Produktspecialist

Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 57
E-post: hans.henretta@frolundadata.se