Tillbehör inom brandvarnare som kopplas ihop till ett helhetssystem för hemmet. En rökdetektor kopplas till en Larmmottagare som IRIS Life och till exempel en Kudd- eller sängvibrator för varning medans du sover. Vi rekommenderar att en rökdetektor placeras i varje rum eller våning.

  • IRIS Life varningsmottagare är en mottagare som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem. FlexiBlink LIFE varningssystem används för att varsla om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvakter samt dagliga incidenter som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter. Larmet utlöses när en Brandvarnare LIFE upptäcker rök eller en telefonsändare LIFE upptäcker att den ringer. Sändarna meddelar sedan trådlöst till alla aviseringsmottagare i hemmet. Du kan ha så många aviseringsmottagare och sändare som du behöver för säkerhet och vardag.
  • Optisk rökdetektor som utlöses när den upptäcker rök och startar FlexiBlink LIFE-larmmottagare.

  • Termisk värmedetektor utlöses när temperaturen vid larmet överstiger 58 °C. Den aktiveras av värme från en brand - inte rök - och är därför mycket lämplig i kök och andra rum där en brandvarnare kan utlösa ett falsklarm på grund av mycket rök eller damm. Larmet aktiveras även av en snabb temperaturhöjning. Den kommer sedan att triggas innan den når gränsen på 58 °C.

  • Avancerad ljuddetektor med galvaniska ingångar för alla typer av brandlarm.

  • Ljuddetektor för brandlarm från brandlarmsystem.

Titel

Till toppen