Termisk brandvarnare

Termisk brandvarnare

Termisk värmedetektor utlöses när temperaturen vid larmet överstiger 58 °C. Den aktiveras av värme från en brand – inte rök – och är därför mycket lämplig i kök och andra rum där en brandvarnare kan utlösa ett falsklarm på grund av mycket rök eller damm. Larmet aktiveras även av en snabb temperaturhöjning. Den kommer sedan att triggas innan den når gränsen på 58 °C.

Termiska värmelarm får INTE användas som brandlarm enbart utan i kombination med optiska rökdetektorer. För att så snabbt som möjligt upptäcka en brandtillgång måste brandvarnare installeras i en bostad på varje våningsplan samt i alla vardagsrum och sovrum.

Termiskt värmelarm kan enkelt installeras i hela hemmet. De startar FlexiBlink LIFE varningsmottagare vid larm. Larmen ska vara tydligt uppfattade i hela bostaden – även vid sömn. Så många aviseringsmottagare kan användas efter behov. Mottagarna finns i flera upplagor. Dessa kan varna med blinkande ljus, starka vibrationer, ljud och/eller symboler. Bland våra mest använda mottagare är displayerna IRIS LIFE och AURORA LIFE, portabla mottagare JUNIOR LIFE och BED VIBRATOR.

Eftersom termiska värmelarm reagerar på värme, inte rök, behöver de inte monteras i taket. Många villabränder startar i köket, och brandlarmet kan t.ex. monterad på väggen, nära kaminen. Då kommer den snabbt att utlösa ett larm om temperaturen stiger för högt. Termiskt brandlarm är också väl lämpat för installation i garage där temperaturen inte går under -10°C eller över 40°C.

Utrustad med ett batteri som håller hela brandvarnarens livslängd (10 år).

Dokument

Produktblad

Manual