Optisk rökvarnare

Optisk rökvarnare

Optisk rökdetektor som utlöses när den upptäcker rök och startar FlexiBlink LIFE-larmmottagare.

Vid montering kan du välja att identifiera installationsplatsen genom att vrida på en liten vändare på baksidan av brandvarnaren. Det finns så många som 15 förinställda rum att välja mellan. När larmet går kommer mottagarna att meddela i vilket rum larmet utlöses.

En kombination av optiska rökdetektorer och termiska branddetektorer bör användas för bästa möjliga brandsäkerhet i ett hem. Optiska rökdetektorer MÅSTE placeras på varje våning, samt i vardagsrum och sovrum, för att upptäcka brandutbrott så tidigt som möjligt.

Optiskt brandvarnare kan enkelt installeras i hela hemmet. Den startar FlexiBlink LIFE varningsmottagare vid larm. Larmen ska vara tydligt uppfattade i hela bostaden – även vid sömn. Så många aviseringsmottagare kan användas efter behov. Mottagarna finns i flera upplagor. Dessa kan varna med blinkande ljus, starka vibrationer, ljud och/eller symboler. Bland våra mest använda mottagare är displayerna IRIS LIFE och AURORA LIFE, portabla mottagare JUNIOR LIFE och BED VIVRATOR LIFE.

Utrustad med ett batteri som håller hela brandvarnarens livslängd (10 år).

Dokument

Produktblad

Manual