Wellbee Kalender

Wellbee Kalender

Wellbee är ett digitalt verktyg som hjälper personer med kognitiva utmaningar att klara vardagen.

Appen kan underlätta när användaren utför vardagsaktiviteter som till exempel att handla, hålla reda på när aktiviteter börjar och hur de utförs och att kontakta sina vänner och anhöriga.

Wellbee kalender är ett digitalt verktyg som hjälper personer med kognitiva utmaningar att klara vardagen. Genom att använda Wellbee kan personer med kognitiva utmaningar bli mer självständiga och bryta social isolering.Verktyget hjälper till med den dagliga planeringen bland annat genom kalenderfunktion, checklistor och timers.

Funktioner

 • Kalender
 • Meddelandefunktion
 • Loggbok/tidslinje
 • Aktivitetslistor
 • Checklistor
 • Påminnelser
 • Färgkodning av aktiviteter
 • Symbolisk klocka i aktiviteter
 • Mediebibliotek med widgets
 • Förenklade kontakter
 • Möjlighet att lägga till ljud, bild och video i aktiviteter och listor
 • Kläder efter väder – användaren kan välja sina egna bilder om så önskas
 • Videosamtal
 • Fotodagbok
 • QR läsare

Alla delar kan på olika sätt anpassas för att passa varje enskild brukare. Detta genom t.ex. ljud, bild/video och färgkoder. De olika
funktionerna kan också sättas på eller stängas av beroende på vad användaren har behov av.

Kalendern

I kalendern kan användaren se sina planerade aktiviteter i listvy, dagvy eller veckovy. För att
anpassa aktiviteter kan följande delfunktioner användas till en aktivitet:
• Ljud
• Bild/video
• Symbolisk klocka
• Påminnelse
• Färgkoordinering Kalender
• Koppla på en checklista
• Göra aktivitet privat
• Återkommande aktivitet

Checklistor
Wellbee erbjuder inköpslistor och aktivitetsplaneringslistor. Till varje lista och listobjekt kan ljud samt bild eller video läggas till. Detta för att individanpassa innehållet så att varje användare kan ta till sig informationen på det sätt som lämpas bäst för just hen.

Kläder efter väder

Med kläder kan användaren se vilken typ av kläder som lämpar sig att ha på sig för tillfället. Beroende på rådande väder visas en särskilt bild tillsammans med nuvarande temperatur. Det finns möjlighet att lägga in sina egna bilder kopplade till särskilt väder.

Förenklade kontakter

Under kontakter kan användaren se sina kontakter, som skapats och lagts in från planerarwebben. Det finns möjlighet att ringa, sms:a, skype:a och maila från denna vy. Alla dessa kontaktvägar är kopplade till telefonens egna funktioner. Alltså navigeras användaren vidare till sin mailklient om denna väljer att maila från i kontaktlistan.

Fotodagbok

I Wellbees fotodagbok kan användaren lägga upp bilder med tillhörande text. Även en anhörig/planerare kan ladda upp foto. Som ett gemensamt fotoalbum helt enkelt!

QR-läsare

I QR-läsaren öppnas användarens kamera och skannar QR-kod. Detta byggdes huvudsakligen för att kommuner
och företag kan använda QR-koder för att ge besökare information om hur man gör, t.ex i simhallen.

Wellbee Webb

På den så kallade planerarwebben görs alla inställningar som berör appen. Funktioner kan ställs på och av och olika justeringar kan göras för att anpassa appens innehåll till den aktuella användaren. Utöver inställningar finns även kalender, checklistor och kontakter på webben. Det är även här som nya planerare kan läggas till.

Önskar du en demolicens så kontakta oss så ordnar vi en testperiod!

Video/Ladda ner

Memo DayBoard Bruksanvisning Wellbee produktblad

Memo DayBoard Bruksanvisning Wellbee enkel manual