VISIOcoach Perceptionsträningsprogram RP

VISIOcoach Perceptionsträningsprogram RP

3 500 kr ex. moms

Programvara för retinitis pigmentosa
Degenerativa sjukdomar i näthinnan begränsar ofta synfältet från utsidan (koncentrisk förträngning eller ”tunnelsyn”). VISIOcoach Synträningsprogram RP är utformat för att förbättra orienteringsförmåga hos patienter med degenerativa retinala sjukdomar, t ex retinitis pigmentosa.

Delbetala gärna ditt köp! Vi erbjuder upp till 24 månaders avbetalning vid köp via hemsidan. Hör gärna av dig om du behöver hjälp! Kontakta oss här

 • VISIOcoach Synträningsprogram RP är lämplig för personlig träning i hemmiljö.
 • VISIOcoach Synträningsprogram RP är utformat för användning som kompensatorisk ögonrörelseträning (och sackadisk träning) vid nedsatt visuell orienteringsförmåga på grund av koncentriskt minskat perifert synfält (tunnelseende) vid degenerativa retinala sjukdomar som retinitis pigmentosa.
 • Målet med träningen är att kompensera för synfältsbortfallet genom ögonrörelser och på så sätt förbättra orienteringsförmåga och mobilitet och därigenom minska risken för olyckor och fall.

Funktioner i programmet:

VISIOcoach Synträningsprogram RP är baserad på programversionen för hemianopi. Den innehåller också följande ytterligare funktioner:

 • Omvänd stimulusdisplay (med olika färger)
 • Variabel tryckstorlek
 • Variabel symbolstorlek

Nödvändiga förutsättningar för träning vid retinitis pigmentosa (tunnelseende) med VISIOcoach RP

 • Synskärpa minimum 0.1
 • Koncentriskt synfält mellan 5 och 30° radie från centrum (fovea centralis)
 • Med ett koncentriskt synfält på mindre än 5-10° kan utbildad personal avgöra om träningen är möjlig att genomföra eller inte
 • Användaren ska kunna använda en dator
 • Användaren ska kunna använda en datormus

Hur går träningen med VISIOcoach Synträningsprogram RP till?

 • Träningen innebär att du tränar de snabba ögonrörelserna (de så kallade saccaderna) genom att utföra en mängd olika sökuppgifter på en dators bildskärm. Den fungerande seende delen av synfältet tränas successivt upp så att det skannar (eller söker av) den ickefungerande delen av synfältet med snabba, aktiva ögonrörelser. På det sättet kan man ta in och uppleva en helhetsbild av det man vill se och därmed kompensera för den uppkomna synfältsdefekten i väldigt hög utsträckning, steg för steg.
 • Träningen med VISIOcoach har visat sig i kontrollerade studier leda till märkbara förbättringar av orienteringsförmågan, bättre rumsuppfattning, ett ökat personligt oberoende samt förhöjd livskvalitet. Programmet är alltså vetenskapligt utprovat. Den tyska studien från universitetet i Tübingen
  visar att VISIOcoach fungerar som det är tänkt. Nu har VISIOcoach utvecklats för att du själv med hjälp av anvisningar ska kunna träna upp din synförmåga, helst samtidigt som du får annan rehabilitering för din stroke eller andra hjärnskador.
 • Din uppgift blir att träna med programmet under sex veckor, fem dagar i veckan två gånger om dagen – under en halvtimme per träningspass. Efter den här intensiva inledande träningsperioden på sex veckor kan du fortsätta träningen när du vill och tycker att det behövs.

VISIOcoach Synträningsprogram PRO

VISIOcoach Synträningsprogram Pro är ett program som är särskilt utvecklat för medicinska institutioner och terapeuter som tar hand om patienter med hemianopi och retinitis pigmentosa. Läs mer om Pro här!

 • VISIOcoach Synträningsprogram Pro innehåller en databas som sparar effekterna av träningen och personlig patientinformation.
 • Den innehåller också ett dataanalysverktyg som kan visa effekten av träningen grafiskt. Detta gör det möjligt att visa patienten de framsteg som gjorts under träningen omedelbart, vilket inkluderar svarstider på alla svårighetsgrader.
 • Terapeuten kan antingen instruera patienter direkt på kontoret eller låta dem träna där. För detta ändamål tillåter programmet terapeuten att göra speciella justeringar för att anpassa programmet individuellt.
 • Varje person som köper Pro-versionen kan införlivas i vårt VISIOcoach-terapeutnätverk som kan fungera som en kontaktpunkt för patienterna.
 • Den professionella versionen innehåller alla tre ”personliga versioner”, VISIOcoach Hemianopia vuxen, VISIOcoach Hemianopia barn och VISIOcoach RP.
 • Kräver en stationär eller bärbar dator med en bildskärm med en diameter på minst 17 tum
 • Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 eller Apple Macintosh OS X eller Linux
 • Java JRE 7-kompatibilitet (tillgänglig gratis på internet). För macOS och Linux måste Java Runtime Environment installeras. För att göra det, gå till https://java.com and följ instruktionen för installation.
 • En USB-kontakt
 • tillgängligt på följande språk: arabiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), tyska, engelska, franska, gujarati, hindi, italienska, holländska, polska, ryska, Svenska, slovenska, spanska, tjeckiska, turkiska och ungerska.
 • MDR-klassad: ja

Ladda ner

VISIOcoach Bruksanvisning VISIOcoach Bruksanvisning

MDR

MDR-dokumentation