MEMOplanner Large

MEMOplanner Large

MEMOplanner är en digital kalender med påminnelse funktion och många möjligheter, bland annat fjärrstyrning och Skype. En ljuspelare/ljuspunkt visar när på dagen det är. Påminnelser om att det är tid för en aktivitet sker genom en ljudsignal, intalat meddelande och/eller SMS. Påminnelser läggs in via pekskärmen eller genom en annan dator via Internet och kan tas emot med larmljud, intalat meddelande och som SMS.

Kontakta oss för prisuppgifter.
Klicka här!

Ibland är det svårt att skapa struktur i vardagen. Att försöka hålla ordning tar mycket energi och medför att man ofta blir stressad och orolig. MEMOplanner Large är ett tids- och planeringshjälpmedel som du hänger upp på väggen i ditt hem. Du kan också ta med tidsstödet i din mobil, se mer information nedan.

MEMOplanner hjälper dig att ta kontroll över din vardag och känna dig trygg, vilket ökar möjligheten för dig att leva ett rikare liv. Du får hjälp med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter du har bokade under dagen, veckan och månaden. Du får tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor.

Studier visar att MEMOplanner minskar stressen både för dig och dina anhöriga. Det blir färre konflikter om vardagliga sysslor. Andra studier visar att tidsstöd som MEMOplanner hjälper dig att få en ökad samt bättre känsla för tid.

Licens

Licensen för MEMOplanner ingår och är förinstallerad och ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. Tre månader innan licensens utgång visas en varning om detta i MEMOplanner. De stödpersoner och kontoadministratörer som är kopplade till användaren får ett e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver förlängas. När licensen har gått ut kan man inte använda myAbilia och det går inte heller att uppdatera MEMOplanner, men licensen kan förlängas i ytterligare 3 år, se tillbehör.

MEMOplanner Go – kompletterande stöd i telefonen

Att använda när MEMOplanner inte finns till hands.

 • Under delar av dagen
 • I sin egen telefon
 • För att hantera tiden: Få en översikt över dagen, hålla koll på tiden och få påminnelser
 • För att utföra aktiviteter mera självständigt
 • För att planera om dagen
 1. Ladda ned appen MEMOplanner Go kostnadsfritt från app-butikerna.
 2. Logga in med samma användarnamn och lösenord som till MEMOplanner.
 3. Appen får samma inställningar som din fysiska MEMOplanner.

Synkronisera inställningarna genom att ändra något i kalendern eller genom att synkronisera manuellt via Inställningar|System|Synkronisering

Inställningar som görs via ikonen som ser ut som ett öga gäller lokalt på respektive enhet.

 • Kompatibilitet : Från Android 8 / iOS 9 och uppåt
 • Automatisk programuppdatering (enligt telefonens inställningar)
 • Endast för smartphone
 • Loggas ut när MEMOplanner-licensen löper ut
 • Kan installeras på flera enheter
 • Kompatibel med smartwatch (notiser)
 • Använder enhetens inbyggda talsyntes