Mattsensor för säng

Mattsensor för säng

SKU: 203471523Categories: , ,

Sängsensorn är normalt kopplad till en sängvakt som meddelar vårdgivaren om brukaren lämnar sängen/inte går tillbaka till sängen, eller till ett röstlarm för påminnelse om att det är dags att gå upp. Den stora ytan gör den väl lämpad för användare som inte använder ”hela sängen”.

Sängsensorn används för att känna av om en person ligger i sängen. En kabel med anslutning är monterad på sänggivaren. Om kabeln är ansluten till en FlexiBlink-sändare kan aviseringen skickas trådlöst till andra mottagare.

Sängsensorn är normalt kopplad till en Sängvakt, Aktivitetslarm, Sändare eller Röstlarm. Sätt i kontakten från sängsensorn i signalingången på sändaren.