Sängvakt

Sängvakt

Sängvakt för anslutning till sängmatta eller stolsmatta som aviserar frånvaro i sängen.

Sängvakten ansluts till en sängmattasensor eller en stolmattesensor. Den upptäcker att användaren går upp ur sängen. Sändaren har möjlighet till tidsfördröjning så att den antingen kan meddelas direkt eller om frånvaron varar längre än en inställd tid.

Sängvakten meddelar FlexiBlink-mottagare. Om aviseringsmottagaren Aurora eller Iris används kan du även ta emot röstmeddelanden avsedda för användaren själv.

Under locket finns även en LIFE-knapp för ihopparning, samt en funktionsväljare för att välja tidsfördröjning och typ av avisering.

Sängvakten används vanligtvis med en batterieliminator.

Teknisk specifikation

  • Vikt: 140g med batteri
  • Mått (BxHxD): 69x133x27mm