010-405 68 55
Support
Frölunda Data
Log In

Dörrlarm med sändare

Önskar offert

En MDR-klassad produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den är ansluten till utrustningen som vidarebefordrar signaler till FlexiBlink LIFE mottagare.

Beskrivning

Varningarna utlöses när en av ingångarna aktiveras från ansluten utrustning. Du kan ha så många larmmottagare och meddelandemottagare du behöver för din säkerhet och det dagliga livet.

VEL10-L har funktioner för vidarebefodran av många olika händelser. Andra meddelanden är tillgängliga på begäran.

Varningarna är uppdelad i två grupper:
1 Dagliga signaler
2 Larm.

Dagliga signaler utlöser varningar med volymen inställd i FlexiBlink LIFE varningsmottagare, medan larm alltid varnar med full volym.
VEL10-L använder sig av ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

Titel

Go to Top