SPSM: Elever måste få lära sig strategier som stödjer läsförståelse vid skärmläsning

Categories: Nyheter

Hur skiljer sig läsförståelsen när eleverna läser på papper jämfört med när de läser på datorskärm? Det har tre forskare undersökt i en studie bland norska elever. När de beräknade skillnaden i elevresultat mellan digitalt och pappersbaserat läsprov fann de att prestationen var signifikant svagare på det digitala provet.

Forskarna Hildegunn Støle, Anne Mangen och Knut Schwippert har undersökt om norska elevers läsförståelse skiljer sig beroende på om eleverna gör ett test på papper eller på datorskärm. Utifrån resultaten menar de att elever behöver få lära sig strategier som stödjer läsförståelse vid läsning på skärm och att lärare bör använda papperstexter när elever ska läsa för att lära.

Resultatet från studien visar att eleverna förstod mindre av det de läste på dator än vad de gjorde när de läste på papper. Detta kan dels bero på att läsandet innebar scrollande i både texter och uppgifter i det digitala formatet och dels på att eleverna använde olämpliga lässtrategier när de läste på datorskärm. Skälet till detta är att unga läsare oftast använder ytliga sök- och hittastrategier på nätet medan de sällan läser koncentrerat för förståelse.

Vad kan man då göra för att förbättra detta och öka den digital läsförståelsen?

  • Utvecklare av prov måste ta hänsyn till att scrollande kan vara en dålig lösning för ett läsförståelsetest.
  • Lärare bör använda papperstexter när elever ska läsa för att lära.
  • Lära eleverna strategier som stödjer läsförståelse när de läser på skärm.

Läs hela forskningsutblicken på SPSMs webbplats!

Dela den här historien, välj din plattform!