Nytt kostnadsfritt studiepaket från SPSM!

Dela den här historien, välj din plattform!

Boardmaker 7

Nu finns ett nytt kostnadsfritt, webbaserat studiepaket från SPSM om läs- och skrivsvårigheter som är baserat på kollegialt lärande och riktar sig till F-åk 3!

Studiepaket riktar sig till lärare, specialpedagoger och speciallärare som arbetar med elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det här studiepaketet riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Materialet är framtaget för att öka skolans möjligheter att ge varje elev rätt stöd i rätt tid.

Studiepaketet är uppdelat i moment som består av filmer, podd-avsnitt, texter, reflektionsfrågor och en praktisk uppgift. Materialet är avsett för kollegialt lärande, men kan även används enskilt.

Studiepaketet bygger på kollegialt lärande i arbetslaget under fem träffar, eller moment. Studiepaketets texter och filmer belyser ämnen som:

  • orsaker till att elever kan utveckla allmänna läs– och skrivsvårigheter och eller dyslexi,
  • varför det är viktigt att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling,
  • förmågor som är viktiga att uppmärksamma och analysera i samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Klicka här för att ta del av studiepaketet!

Vi finns här för hjälp och support

Välkommen med frågor och funderingar till våra produktspecialister!

Gustaf Dahlström
Gustaf DahlströmFörsäljning/utbildning
Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 56
E-post: gustaf.dahlstrom@frolundadata.se
Ove Brandberg
Ove BrandbergHjälpmedelskonsulent

Placering: Göteborg
Direkt: +46 (0)10-405 68 52
E-post: ove.brandberg@frolundadata.se

Hans Henretta
Hans HenrettaTeknisk säljare | Produktspecialist

Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 57
E-post: hans.henretta@frolundadata.se