Rätt stöd i rätt tid – nytt studiematerial från SPSM för läsa-skriva-räkna garantin

Dela den här historien, välj din plattform!

glatt barn i skolmiljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper ett material för lärare till elever i årskurs F till 3 för att fånga upp elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter som en del av läsa-skriva-räkna-garantin. Paketet ska göra det lättare för lärare att ta del av aktuell forskning om undervisning och stödinsatser. 

Med läsa-skriva-räkna-garantin som började gälla den 1 juli 2019, ska alla elevers språkliga och matematiska förutsättningar kartläggas redan i förskoleklassen. Syftet är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov – rätt stöd i rätt tid.

Garantin består av tre moment: kartläggning, åtgärd och uppföljning.

Kartläggning

  • Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen. Kartläggningen/screeningen är obligatorisk.
  • Kartläggningen i förskoleklass, följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre.

Åtgärder

  • Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in ”skyndsamt”.
  • Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet.

Uppföljning

  • Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare.

Klicka här för att komma till SPSMs webbplats där du hittar studiematerialet!

Vi finns här för hjälp och support

Välkommen med frågor och funderingar till våra produktspecialister!

Gustaf Dahlström
Gustaf DahlströmFörsäljning/utbildning
Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 56
E-post: gustaf.dahlstrom@frolundadata.se
Ove Brandberg
Ove BrandbergHjälpmedelskonsulent

Placering: Göteborg
Direkt: +46 (0)10-405 68 52
E-post: ove.brandberg@frolundadata.se

Hans Henretta
Hans HenrettaTeknisk säljare | Produktspecialist

Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 57
E-post: hans.henretta@frolundadata.se