Ny kategori för våra MDR-klassade produkter!

Dela den här historien, välj din plattform!

glatt barn i skolmiljö

Våra produkter från AbleNet och Pretorian har blivit MDR-klassade och vi har skapat en ny kategori för detta i vår webshop så att de hittas enkelt och smidigt! 

Här hittar du alla våra MDR-klassade produkter!

I maj 2020 kom en uppdatering av MDR att träda i kraft. Den innebär bland annat att direktivet (MDR:2017/745) blir lagkrav som alla medicintekniska produkter måste följa.

”MDR-förordningen kommer att ersätta direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (MDD-direktivet) och direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation (AIMDD-direktivet). MDR-förordningen offentliggjordes i maj 2017, som var början på en tre år lång övergångsperiod från MDD-direktivet och AIMDD-direktivet. Under övergångsperioden kommer MDR-förordningen gradvis att träda i kraft, med början i bestämmelserna om utnämning av anmälda organ och tillverkarnas möjlighet att ansöka om nya intyg i enlighet med MDR-förordningen. Övergångsperioden kommer att upphöra den 26 maj 2020, vilket är förordningens tillämpningsdatum. Därefter kommer MDR-förordningen att gälla fullt ut”

källa: https://ec.europa.eu/

Vi finns här för hjälp och support

Välkommen med frågor och funderingar till våra produktspecialister!

Gustaf Dahlström
Gustaf DahlströmFörsäljning/utbildning
Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 56
E-post: gustaf.dahlstrom@frolundadata.se
Ove Brandberg
Ove BrandbergHjälpmedelskonsulent

Placering: Göteborg
Direkt: +46 (0)10-405 68 52
E-post: ove.brandberg@frolundadata.se

Hans Henretta
Hans HenrettaTeknisk säljare | Produktspecialist

Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 57
E-post: hans.henretta@frolundadata.se