Skoltavlan är en plattform där du kan enkelt kan skapa, dela och hämta interaktivt undervisningsmaterial som kan användas på SMART Board, iPad, Chromebook, PC och Mac. Skoltavlan Plus riktar sig främst till elever med särskilda behov. I plattformen finns det mer än 500 undervisningsmaterial och du kan även anpassa samt skapa eget material. Skoltavlan Junior riktar sig till barn i förskola och elever i årskurs F-3. I Skoltavlan Junior finns det idag mer än 200 undervisningsmaterial. Med Skoltavlan Junior registreras inga namn eller andra uppgifter kopplade till elever och därför krävs inga avtal som reglerar personuppgifter. Stora delar av innehållet i Skoltavlan är framtaget med stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten. De interaktiva övningarna är indelade i kategorierna svenska, matematik, engelska och övrigt.