Categories: Nyheter

Frölunda Data på Sveriges första Leverantörskonferens inom välfärdsteknologi

Dela den här historien, välj din plattform!

Den ene har ett behov och den andre sitter inne på en tänkbar lösning. Men hur får man de två att mötas, på ett effektivt och bra sätt?

Ett svar heter leverantörskonferens, ett norskt koncept som nu testas på området välfärdsteknik för första gången i Sverige, inom ramen för AllAgeHub – En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Vi på Frölunda Data deltog och presenterade våra lösningar inom välfärdsteknologi.
Idén med leverantörskonferens går ut på att öka kunskap och ömsesidig kännedom om vilka utmaningar och behov som identifierats – i detta fall av de tretton kommunerna i Göteborgsregionen – och vilka lösningar på dessa utmaningar som idag finns, eller är nära att etableras, på den svenska marknaden. I blickfånget står välfärdstekniska lösningar av olika slag, då AllAgeHub sedan våren 2020 utvecklar en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Målgruppen är äldre, personer med funktionsvariationer samt anhöriga och personal.

Läs mer i dokumentationen om leverantörskonferensen genom att klicka här!