VISIOcoach Perceptionsträningsprogram PRO

VISIOcoach Perceptionsträningsprogram PRO

9 000 kr ex. moms

VISIOcoach Synträningsprogram PRO är version av Synträningsprogrammet VISIOcoach för medicinska institutioner:

 • Innehåller alla tre huvudprodukterna (VISIOcoach Hemianopia vuxen, VISIOcoach Hemianopia barn och VISIOcoach RP)

 • Innehåller en anpassningsbar version med många ytterligare variabla inställningar

 • Innehåller en patientdatabas

 • Möjliggör import av enskilda patientdata

 • Innehåller programvara för dataanalys och grafisk representation

 • Tillåter kontroll via en pekskärm

 • På kontoret kan utbildningen förklaras eller genomföras helt. Dessutom kan framstegen under träningen visas för patienten grafiskt.

Delbetala gärna ditt köp! Vi erbjuder upp till 24 månaders avbetalning vid köp via hemsidan. Hör gärna av dig om du behöver hjälp! Kontakta oss här

VISIOcoach Synträningsprogram PRO

VISIOcoach Synträningsprogram Pro är ett program som är särskilt utvecklat för medicinska institutioner och terapeuter som tar hand om patienter med hemianopi och retinitis pigmentosa.

 • VISIOcoach Synträningsprogram Pro innehåller en databas som sparar effekterna av träningen och personlig patientinformation.
 • Den innehåller också ett dataanalysverktyg som kan visa effekten av träningen grafiskt. Detta gör det möjligt att visa patienten de framsteg som gjorts under träningen omedelbart, vilket inkluderar svarstider på alla svårighetsgrader.
 • Terapeuten kan antingen instruera patienter direkt på kontoret eller låta dem träna där. För detta ändamål tillåter programmet terapeuten att göra speciella justeringar för att anpassa programmet individuellt.
 • Varje person som köper Pro-versionen kan införlivas i vårt VISIOcoach-terapeutnätverk som kan fungera som en kontaktpunkt för patienterna.
 • Den professionella versionen innehåller alla tre ”personliga versioner”, VISIOcoach Hemianopia vuxen, VISIOcoach Hemianopia barn och VISIOcoach RP.

VISIOcoach Hemianopsi vuxen

Användarvänlig version för vuxna med homonyma synfältsdefekter till följd av hjärnskada (stroke, trauma, tumör eller anda orsaker).

VISIOcoach Hemianopsi barn

Användarvänlig version för barn med homonyma synfältsdefekter till följd av hjärnskada (stroke, trauma, tumör eller andra orsaker)

VISIOcoach RP

Användarvänlig version för patienter med degenerativa retinala sjukdomar som ger perifera koncentriska bortfall med en mindre central rest (tunnelseende).

Hur går träningen med VISIOcoach Synträningsprogram till?

Träningen innebär att du tränar de snabba ögonrörelserna (de så kallade saccaderna) genom att utföra en mängd olika sökuppgifter på en dators bildskärm. Den fungerande seende delen av synfältet tränas successivt upp så att det skannar (eller söker av) den ickefungerande delen av synfältet med snabba, aktiva ögonrörelser. På det sättet kan man ta in och uppleva en helhetsbild av det man vill se och därmed kompensera för den uppkomna synfältsdefekten i väldigt hög utsträckning, steg för steg.

Träningen med VISIOcoach har visat sig i kontrollerade studier leda till märkbara förbättringar av orienteringsförmågan, bättre rumsuppfattning, ett ökat personligt oberoende samt förhöjd livskvalitet. Programmet är alltså vetenskapligt utprovat. Den tyska studien från universitetet i Tübingen
visar att VISIOcoach fungerar som det är tänkt. Nu har VISIOcoach utvecklats för att du själv med hjälp av anvisningar ska kunna träna upp din synförmåga, helst samtidigt som du får annan rehabilitering för din stroke eller andra hjärnskador.

Din uppgift blir att träna med programmet under sex veckor, fem dagar i veckan två gånger om dagen – under en halvtimme per träningspass. Efter den här intensiva inledande träningsperioden på sex veckor kan du fortsätta träningen när du vill och tycker att det behövs.

Möjliga användare av VISIOcoach Synträningsprogram Professional på mottagning:

 • Neurologer
 • Neuropsykologer
 • Pediatriska neurologer
 • Ögonläkare / Ortoptister
 • Institutioner för medicinska terapier (Ergoterapeuter, Ortoptister)
 • Andra specialutbildade proffs

Möjliga användare av VISIOcoach Synträningsprogram Professional på kliniker:

 • Neurologiska rehabiliteringskliniker
 • Institutioner för rehabilitering inom pediatrisk neurologi
 • Syncentraler

Nödvändig förutsättning för träning vid retinitis pigmentosa (tunnelseende) med VISIOcoach RP

 • Synskärpa minimum 0.1
 • Koncentriskt synfält mellan 5 och30° radie från centrum (fovea centralis)
 • Med ett koncentriskt synfält på mindre än 5-10° kan utbildad personal avgöra om träningen är möjlig att genomföra eller inte
 • Kräver en stationär eller bärbar dator med en bildskärm med en diameter på minst 17 tum
 • Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 eller Apple Macintosh OS X eller Linux
 • Java JRE 7-kompatibilitet (tillgänglig gratis på internet)
 • En USB-kontakt
 • MDR-klassad: ja

Ladda ner

VISIOcoach Bruksanvisning VISIOcoach Bruksanvisning

MDR

MDR-dokumentation