Phonak Roger Soundfield Bas 5000

Phonak Roger Soundfield Bas 5000

Categories:

Phonak Roger Soundfield Bas 5000 är ett ljudutjämningssystem som täcker ett klassrum upp till 100kvm. Utvecklad för att förtydliga och förstärka tal; enkel installation; fri från rundgång; anpassar automatiskt volym efter bullernivå. Valbart fäste på golv eller vägg.

Roger SoundField bidrar till en bättre inlärning samtidigt som det förbättrar lärarnas arbetsmiljö. Läraren hörs klart och tydligt i hela klassrummet tack vare den smarta line-array konstruktionen på högtalaren. Roger SoundField anpassar sig automatiskt efter ljudnivån i klassrummet vilket gör att alla elever hör läraren oavsett vilka aktiviteter som pågår i klassrummet.

Kan enbart sända till högtalare jämfört med Roger Soundfield PLUS 5000 eller Roger Soundfield PLUS 7000 som båda kan sända från lärarmikrofonen till både högtalare och personlig Rogermottagare, dvs en Roger Neckloop som kan kopplas till en hörapparat.

Klicka här för att få testa en Phonak Roger bas 5000 helt kostnadsfritt i 30 dagar!

Ett fullständigt anslutet klassrum

Phonak Roger Soundfield Bas 5000 kan enkelt kopplas till multimedia-enheter som används i klassrum (till exempel TV-apparater och MP3-spelare, smartboards, bärbara datorer och surfplattor).

Skolor som använder en interaktiv skrivtavla eller skärm kan enkelt ansluta sin dator eller multimediaenhet till DigiMaster med en vanlig ljudkabel. Detta ger ett högkvalitativt system som på ett intelligent sätt förstärker ljudåtergivningen och säkerställer att lyssnarna hör och förstår allt som sägs.

För perfekt placering rekommenderas att följande aspekter beaktas:

  • Placera ljudutjämningssystemet längst fram eller längst bak i klassrummet
  • Undvik bullerkällor mellan DigiMaster 5000 och eleverna
  • Undvik långa strömkablar mellan DigiMaster 5000 och eluttaget
  • Hitta en plats som inte stör lärarens och elevernas möjligheter att röra sig i klassrummet

Så enkelt som 1, 2, 3

Phonak Roger Soundfield Bas 5000 för klassrum överför ljud digitalt och växlar automatiskt mellan olika frekvenser, så att risken för störningar från trådlösa nätverk eller Bluetooth elimineras. Den är också enkel att konfigurera. Det är bara att ansluta, slå på den och börja lära sig.

Phonak Roger Soundfield Bas 5000 övervakar kontinuerligt och justerar sina frekvens- och volyminställningar genom att mäta ett rums faktiska bullernivå och optimera dem därefter automatiskt. Det ger ett optimalt signal-brusförhållande (SNR) och omvandlar världens första intelligenta ljudfält till en produkt som alla kan använda.

Phonak Roger Soundfield Bas 5000 för lärare

Bullriga klassrum kan göra att lärare drabbas av överansträngd röst, vilket med tid leder till dålig rösthälsa och ökad kostnad på grund av lärarfrånvaro. En undersökning i Storbritannien som utfördes av Royal National Institute for Deaf People avslöjade att 59 % av skolor uppgav att undervisningsbortfall på grund av överansträngd röst. En nyligen gjord studie i Brasilien visade att Roger SoundField i ett klassrum under bara en lektion per dag, räckte för att förbättra symptom av heshet, röstkvalitet, utmattning vid tal och överansträngd röst hos lärare. Risken för mer långsiktiga problem med rösthälsan minskar också och eftersom läraren slipper upprepa sig så ofta så ges det mer tid under en lektion att gå igenom undervisningsmaterialet. Elever som kan höra och svara på instruktioner bättre har inte bara visat sig resultera i akademiska förbättringar7 utan klassdisciplinen är också enklare att bibehålla. För elever med diagnos och inlärningsproblematik men med normal hörsel är systemen till stor hjälp.

Då lärarfrånvaron på grund av röstproblem minskar så leder det även till minskade kostnader för vikarier vilket blir en ekonomisk vinstaffär för skolan.

Roger™ Upgrader

Den kostnadsfria Roger Upgrader-programvaran är utformad för att säkerställa Roger-kompatibilitet för Phonak-klassrumenheter.

Ladda ner Roger Upgrader gratis

  • Phonak Roger Digimaster 5000 högtalare
  • Strömkabel
  • Strömadapter
  • Roger Touchscreen SF Lärarmikrofon
  • Väggfäste eller golvstativ (val i menyn)
Vikt3 kg
Variant

Med golvstativ eller Med väggfäste