Phonak Roger Soundfield Plus 7000

Phonak Roger Soundfield Plus 7000

SKU: 2029401xxCategories:

Phonak Roger Soundfield Plus 7000 är ett komplett ljudutjämningssystem med en högtalare som täcker en aula eller gymnastiksal till upp till 300kvm. Roger SoundField bidrar till en bättre inlärning samtidigt som det förbättrar lärarnas arbetsmiljö. Läraren hörs klart och tydligt i hela klassrummet tack vare den smarta line-array konstruktionen på högtalaren. Roger SoundField anpassar sig automatiskt efter ljudnivån i klassrummet vilket gör att alla elever hör läraren oavsett vilka aktiviteter som pågår i klassrummet. Till stor hjälp även för elever med diagnos och inlärningsproblematik men med normal hörsel. Högtalaren kan antingen monteras på väggen eller på ett golvstativ och en lärarmikrofon ingår.

Klicka här för att få testa en Phonak Roger Soundfield Plus 7000 helt kostnadsfritt i 30 dagar!

Phonak Roger Soundfield Plus 7000 är bäst lämpat för större utrymmen. Systemet fungerar över en större yta och kan även anslutas i ett nätverk med två högtalare, vilket gör att den kan täcka in ett dubbelt så stort område som Roger DigiMaster Plus 5000.

Ett fullständigt anslutet klassrum

Phonak Roger Soundfield Plus 7000kan enkelt kopplas till multimedia-enheter som används i klassrum (till exempel TV-apparater och MP3-spelare, smartboards, bärbara datorer och surfplattor). Det går även att koppla till hörapparater.

Phonak Roger Soundfield Plus 7000 med den medföljande Roger Touchscreen Mic är den enda digitala klassrumslösningen som kan användas tillsammans med flera mikrofoner eller personliga mottagare.

Skolor som använder en interaktiv skrivtavla eller skärm kan enkelt ansluta sin dator eller multimediaenhet till DigiMaster med en vanlig ljudkabel. Detta ger ett högkvalitativt system som på ett intelligent sätt förstärker ljudåtergivningen och säkerställer att lyssnarna hör och förstår allt som sägs.

För perfekt placering rekommenderas att följande aspekter beaktas:

  • Placera ljudutjämningssystemet  längst fram eller längst bak i klassrummet, antingen på sitt golvstativ eller monterad på väggen
  • Undvik bullerkällor mellan DigiMaster 5000 och eleverna
  • Undvik långa strömkablar mellan DigiMaster 5000 och eluttaget
  • Hitta en plats som inte stör lärarens och elevernas möjligheter att röra sig i klassrummet

Så enkelt som 1, 2, 3

Phonak Roger Soundfield Plus 7000 för klassrum överför ljud digitalt och växlar automatiskt mellan olika frekvenser, så att risken för störningar från trådlösa nätverk eller Bluetooth elimineras. Den är också enkel att konfigurera. Det är bara att ansluta, slå på den och börja lära sig.

Roger SoundField övervakar kontinuerligt och justerar sina frekvens- och volyminställningar genom att mäta ett rums faktiska bullernivå och optimera dem därefter automatiskt. Det ger ett optimalt signal-brusförhållande (SNR) och omvandlar världens första intelligenta ljudfält till en produkt som alla kan använda.

Phonak Roger Soundfield Plus 7000 för lärare

Bullriga klassrum kan göra att lärare drabbas av överansträngd röst, vilket med tid leder till dålig rösthälsa och ökad kostnad på grund av lärarfrånvaro. En undersökning i Storbritannien som utfördes av Royal National Institute for Deaf People avslöjade att 59 % av skolor uppgav att undervisningsbortfall på grund av överansträngd röst. En nyligen gjord studie i Brasilien visade att Roger SoundField i ett klassrum under bara en lektion per dag, räckte för att förbättra symptom av heshet, röstkvalitet, utmattning vid tal och överansträngd röst hos lärare. Risken för mer långsiktiga problem med rösthälsan minskar också och eftersom läraren slipper upprepa sig så ofta så ges det mer tid under en lektion att gå igenom undervisningsmaterialet. Elever som kan höra och svara på instruktioner bättre har inte bara visat sig resultera i akademiska förbättringar7 utan klassdisciplinen är också enklare att bibehålla.

Då lärarfrånvaron på grund av röstproblem minskar så leder det även till minskade kostnader för vikarier vilket blir en ekonomisk vinstaffär för skolan.

Roger™ Upgrader

Den kostnadsfria Roger Upgrader-programvaran är utformad för att säkerställa Roger-kompatibilitet för Phonak-klassrumenheter.

Ladda ner Roger Upgrader gratis

Roger™ Touchscreen Mic

Denna användarvänliga trådlösa lärarmikrofon gör att både elever och lärare lätt kan hantera olika aktiviteter i det moderna klassrummet.

  • Automatisk mikrofonfunktion som på ett smidigt sätt växlar från läget för en enskild talare till läget för en mindre grupp, baserat på var den placeras. Det gör att elever och lärare kan hålla jämna steg med inlärningsmiljöer som ständigt förändras.
  • Med det intuitiva indikatorljuset och det användarvänliga gränssnittet gör Roger Touchscreen Mic det enkelt för både lärare och elever att delta aktivt i det moderna klassrummet.
  • Roger Touchscreen Mic är kompatibel med nästan alla hörapparater, cochleaimplantat och benförankrade hörapparater. Den tillåter också att flera mottagare och mikrofoner är anslutna i ett nätverk med enkla pekkommandon. Gratisprogramvaran Roger Upgrader hjälper dig att uppgradera den fasta programvaran och hantera flera enheter.
  • Lärarmikrofon
  • Väggfäste/golvstativ enligt val
Variant

Med golvstativ, Med väggfäste