IRIS Sol talande kalenderklocka

IRIS Sol talande kalenderklocka

Iris Sol är en elektronisk talande kalenderklocka med röstfunktion, kalenderpåminnelser, dagligt schema med valbar display för individuella behov. Påminnelser registreras på dag / datum / tid, och de meddelas med ljud, blinkande lampor, symboler och / eller röstmeddelanden. Kalendern har också en tillgänglig översikt över kommande aktiviteter i veckovyn.

Iris Sol talande kalenderklocka är speciellt utvecklat för personer med kognitiv funktionsnedsättning och kan anpassas till individuella behov. Genom skärminställningar kan du själv välja bakgrundsbild och vilka färgkombinationer du önskar på din Iris Sol.

Går även att koppla till vårat larmsystem Flexiblink där du tillsammans med brandlarm och tex ett sänglarm får ett helt system som larmar dig när du ligger i sängen att det brinner.

Iris Sol talande kalenderklocka har en valfri display för att möta användarens behov. I klockvyn -menyn kan du välja enkla, minimalistiska vyer, t.ex. att endast klockan visas. Alternativt kan en informativ display väljas med t.ex. klocka, datum, 24-timmars orientering och översikt över kommande påminnelser. För att ge klockan en estetisk känsla kan den väljas från flera olika bakgrunder.

Påminnelser registreras på aktuellt datum. Du anger text som ska visas med påminnelsen, samt en bild från bildbiblioteket för att markera typen av påminnelse. Det är också möjligt att läsa dina egna meddelanden som spelas upp till relevant påminnelse.

Iris Sol är klar att användas, och du behöver bara ansluta den till strömförsörjningen med den medföljande strömförsörjningen.

Alla menyer och inställningar kan låsas för användaren.

Kalenderklockan har ett inbyggt batteri som gör att inställningarna blir kvar även vid strömavbrott.

Kopplas lätt till larmsystemet Flexiblink
Enheten kan också arbeta med utvalda produkter från larmsystemet FlexiBlink LIFE för att få:
fjärrstyrd uppläsning av tid utan att behöva röra vid skärmen, extra påminnelser på annan plats i hemmet eller automatisk uppläsning. Detta hjälper användare som har problem med tiden på dagen, och som kan ha en tendens att oavsiktligt gå runt på natten, kan få klockan att avläsas automatiskt med hjälp av sändare med rörelsesensor.

Iris Sol kan även ta emot fjärravläsning av IRIS Life och varnar om brandlarm från röklarm och brandsändare från FlexiBlink LIFEserien som är inkopplade i hemmet.

Tekniska specifikationer

  • Storlek.(bxhxd): 220x165x40mm (utan väggfäste och fot)
  • Strömförbrukning: 5W
  • Spänningsingång: 15VDC
  • Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz
  • Sändareffekt: 10 mW e.r.p.
  • Användning inomhus
  • Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Ladda ner

Produktblad Iris Sol

Användarmanual Iris Sol

Rekonderingsanvisningar Iris Sol

MDR-dokumentation