Här samlar vi våra produkter som stöder personer i vardagen med lösningar inom välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Vår målgrupp är äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. Våra lösningar möjliggör välmående på gruppboende, LSS-boende, daglig verksamhet.

  • Iris Sol är en elektronisk talande kalenderklocka med röstfunktion, kalenderpåminnelser, dagligt schema med valbar display för individuella behov. Påminnelser registreras på dag / datum / tid, och de meddelas med ljud, blinkande lampor, symboler och / eller röstmeddelanden. Kalendern har också en tillgänglig översikt över kommande aktiviteter i veckovyn. Iris Sol talande kalenderklocka är speciellt utvecklat för personer med kognitiv funktionsnedsättning och kan anpassas till individuella behov. Genom skärminställningar kan du själv välja bakgrundsbild och vilka färgkombinationer du önskar på din Iris Sol. Går även att koppla till vårat larmsystem Flexiblink där du tillsammans med brandlarm och tex ett sänglarm får ett helt system som larmar dig när du ligger i sängen att det brinner.
  • Aviseringsmottagare med display, ljus, ljud och tal. Aurora Life varningsmottagare är en mottagare som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem. FlexiBlink LIFE används för att varsla om allvarliga incidenter, såsom brandlarm och spisvakter samt dagliga incidenter, såsom dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter.
  • IRIS Life varningsmottagare är en mottagare som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem. FlexiBlink LIFE varningssystem används för att varsla om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvakter samt dagliga incidenter som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter. Larmet utlöses när en Brandvarnare LIFE upptäcker rök eller en telefonsändare LIFE upptäcker att den ringer. Sändarna meddelar sedan trådlöst till alla aviseringsmottagare i hemmet. Du kan ha så många aviseringsmottagare och sändare som du behöver för säkerhet och vardag.

Titel

Till toppen