Här samlar vi våra produkter som stöder personer i vardagen med lösningar inom välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Vår målgrupp är äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. Våra lösningar möjliggör välmående på gruppboende, LSS-boende, daglig verksamhet.

Titel

Go to Top