Ljudning är överlägsen vid läsinlärning

Dela den här historien, välj din plattform!

Logoped Anna Eva Hallin

Flertalet barn, uppskattningsvis ca 80 procent, lär sig att läsa oavsett metod och tillvägagångssätt. Motivationen att byta från en metod till ljudning när majoriteten av barnen lär sig och tycker att undervisningen är rolig blir inte tillräcklig. Ljudning är överlägsen vid läsinlärning, och andra metoder försvårar läsinlärningen för ungefär en femtedel av barnen. Utan grunden med ljudande läsning i början av barnets läsinlärning riskerar onödigt många att bli diagnosticerade med läs- och skrivsvårigheter senare i livet.

Att lära barn att ljuda är den mest effektiva metoden för att knäcka läskoden. Genom ljudning går det snabbare, du blir en bättre läsare och framförallt löper de barn som är i farozonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter inte samma risk att hamna där. Det finns få saker som är så väldokumenterat och som stöds av teorier om hur hjärnan lär sig.

Ljud måste gå före ord, men det är inte fel att även arbeta med läsförståelse med till exempel högläsning där barn får förutsäga vad som kommer att hända, titta på bilder tillsammans och så vidare. Grunden är dock att barnen måste lära sig att avkoda utan stöd av bilder och utan att gissa. Däremot är det inte fel att lära sig ordbilder för de allra vanligaste orden för att slippa ljuda just dessa.

– Jag pratar inte ur ett lärarperspektiv, det är jag medveten om, men alla metoder kan bli mer eller mindre roliga beroende på upplägg. Använd språklekar som på ett systematiskt sätt får upp den fonologiska och fonemiska medvetenhet. Detta behöver barnen ha för att sedan kunna koppla ljuden till bokstäver. När ni väl börjar med bokstäver, ta bokstäverna och ljuden systematiskt som gör att barnen kan ljuda sig igenom vanliga ord. Använd sedan anpassade texter som innehåller just dessa ord så att de snabbt kan uppleva känslan av att kunna läsa text. Detta blir roligt och motiverande för barnen, och roligt för läraren att kunna ge verktyg så att barnet kan läsa ord som denne aldrig har kunnat läsa förut, avslutar Anna Eva.

Forskningsprofilen Anna Eva Hallin

NAMN Anna Eva Hallin
TITEL Logoped och postdoktor vid Karolinska Institutet
AKTUELL Huvudprojektet inom postdoktortjänsten ”Att förklara och berätta” som syftar till att undersöka hur elevers språkanvändning förändras i olika muntliga och skriftliga sammanhang och att utveckla standardiserade uppgifter som kan vara användbara för logopeder som utreder språk-, läs- och skrivförmåga. Läs om projektet och om Anna Eva på sprakforskning.se.

Texten är förkortad från originalet som tidigare är publicerad i tidningen Lika värde nr 2, 2020

Vi finns här för hjälp och support

Välkommen med frågor och funderingar till våra produktspecialister!

Gustaf Dahlström
Gustaf DahlströmFörsäljning/utbildning
Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 56
E-post: gustaf.dahlstrom@frolundadata.se
Ove Brandberg
Ove BrandbergHjälpmedelskonsulent

Placering: Göteborg
Direkt: +46 (0)10-405 68 52
E-post: ove.brandberg@frolundadata.se

Hans Henretta
Hans HenrettaTeknisk säljare | Produktspecialist

Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 57
E-post: hans.henretta@frolundadata.se