Frölunda Data
Frölunda Data
Boka in en kostnadsfri produktdemo!

Ljud i lärmiljö – en film av Uppsala Kommun

Categories: Nyheter, Videos

Ljud i lärmiljö – en film av Uppsala Kommun

Filmen är gjord av Centrala elevhälsans hörselpedagoger, Johanna Kylin och Jakob Hansson, Uppsala kommun. De gjorde filmen för att sprida kunskap om hur ljudmiljön påverkar lärande och minne och för att dela med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av hur man kan påverka och anpassa ljudmiljön. De utgår från forskning inom området som de försöker förmedla på ett lättförståeligt sätt och utifrån den och egna och andras erfarenheter ger de sedan förslag på lämpliga och genomförbara förbättringar – för varje lärmiljö och klassrum.

Fördelarna med ljudutjämningssystem är många, både för lärare och elever. Vi har en mängd hjälpmedel för att underlätta ljudmiljön i skolan! Till exempel populära Frontrow som är ett ljudutjämningssystem. Läraren kan tack vare Frontrow använda ett normalt röstläge och göra sig hörd i hela klassrummet utan att överanstränga sina stämband. Frontrow minskar tröttheten hos elever och lärare samtidigt som den ökar koncentrationsförmågan hos eleverna. Elever med specifika inlärningssvårigheter som t.ex. ADHD kan lättare ta del av vad läraren säger. Även elever som inte har Svenska som modersmål upplever en bättre inlärningsmiljö vid användning av ljudutjämningssystem.

Juno med Bluetooth® maximerar elevens engagemang ytterligare genom att möjliggöra trådlös ljudsändning av instruktionsinnehåll. Bluetooth är ett viktigt komplement till FrontRows ljudförstärkningsteknik, eftersom medialjud ofta ingår i instruktionsinnehåll och behöver höras lika tydligt som lärarens och studentens röster.

Klicka nedan för att läsa mer om våra hjälpmedel för bättre ljudmiljö i skolan, eller kontakta oss för att höra vad våra hjälpmedel kan göra för just din och dina elevers ljudmiljö!

Läs mer om våra ljudutjämningssystem och produkter för bättre ljudmiljö!

Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss och få mer information kring våra ljudutjämningssystem och hur de kan hjälpa dig och dina elever!

    Dela den här historien, välj din plattform!

    Titel

    Go to Top