Laddar Evenemang

NYTT DATUM! Minimässan har flyttats till den 28 Januari 2021. Eventuellt kommer den att omvandlas till ett webinar. Mer information kommer!
Dagen tar upp läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola.

Simon Sjöholm är produktspecialist på Frölunda Data AB. Hans uppgift är att hitta tillgänglighetslösningar för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter och kognitiv funktionsvariation både i skolan och på arbetsplatser. Simon kommer under dagen att berätta om hur han klarade skolan med goda betyg trots sin språkstörning. Han kommer även att presentera den allra senaste tekniken inom hjälpmedel.

Anmälan:
Formulär finns på www.dyslexiforeningen.se/utbildningsdagar. Anmälan är bindande.

Mer information: info@dyslexiforeningen.se, tel. 08-437 462 39

Program
09.00–09.10 Inledning
Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen, samt
Specialpedagogiska skolmyndighetens representant
09.10–10.10 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter Eva-Kristina Salameh
10.10–10.20 Frågor
10.20–10.30 Paus
10.30-11.30 SOL – läs- och skrivträning för äldre elever. Innehåll, organisation
och erfarenheter Anders Blomdahl
11.30–11.40 Frågor
11.40–12.30 Lunchrast
12.30-13.30 Ominlärning med Wittingmetoden Kerstin Hyrefelt
13.30-13.40 Frågor
13.40–13.50 Paus
13.50–14.50 Assisterande verktyg för elever som har läs- och skrivsvårigheter
Simon Sjöholm
14.50–15.15 Frågor. Avslutning

Dela den här event , välj din plattform!

Titel

Till toppen