V-Mac för Mac

V-Mac för Mac

620 kr4 050 kr ex. moms

V-Mac = ViTre för Macdatorer! Med V-Mac får du text uppläst var som helst och i den takt du vill. Du kan snabbt och effektivt bekanta dig med ny kunskap. Du kan läsa allt online, e-post, nyheter, webbsidor – kort sagt all elektronisk och tryckt text. Dessutom kan V-Mac göra ljudböcker av texter som du kan lyssna på när du är på språng.

Kontakta oss för prisinformation kring kommun- och skollicenser!

V-Mac hjälper dig att läsa och skriva när du arbetar på en Mac-dator. Du kan få text uppläst, både medan du skriver och när du bara vill ha en text uppläst. Enskilda ord markeras när texten läses upp, vilket gör det lätt att följa med i texten när den läses upp.

V-Mac – läs- och skrivstöd för Mac

All text som kan markeras kan läsas upp – på webben, i dokument och PDF-filer. Du kan även få text i bilder uppläst genom att helt enkelt markera texten i bilden. En lång löpande text kan kopieras till V-Mac Reader och sedan läsas upp kontinuerligt.

När du skriver visas en rad ordförslag som är relaterade till de bokstäver du har skrivit. Detta gör det enkelt att komplettera och infoga rätt ord i din text. V-Mac hjälper dig även att föreslå nästa ord i meningen baserat på vad du redan har skrivit. Det innebär att du kan skriva snabbare och utan stavfel.

Leverans

Du kan få V-Mac på en USB-sticka och kan i så fall köra talsyntesen på vilken Mac-dator som helst från stickan!

Prenumerera på V-Mac!

Du kan alternativt beställa en 1-årslicens av V-Mac. Efter ett år kan du sedan förnya din licens.

Vi har gått över till digital levereras av V-Mac och ViTre.

Varianter

V-MAC 1-användarlicens, V-MAC USB, V-MAC årslicens

Ladda ner

ViTre Mac uppdateras automatiskt. Röster och ordböcker laddas ner direkt i programmet. Programpaketet kräver en licens för att fungera.

Om du inte redan har en licens för V-Mac men vill prova programmen kan du ladda ner en demo!
Här är en länk där du kan ladda ned

V-Mac demopaket

V-Mac läser upp texten högt

 

Let og effektiv videnstilegnelse med ViTre Mac

All text som kan markeras kan läsas upp högt – på webben, i dokument och PDF-filer. Du kan även få texten i bilder uppläst genom att helt enkelt markera texten i bilden. En lång löpande text kan kopieras till V-Mac Reader och sedan läsas upp kontinuerligt.

 

V-Mac är lätt att använda för högläsning. Välj bara den text du vill läsa högt och klicka på knappen Spela upp ().
Du kan välja att pausa () eller stoppa () högläsning, när V-Mac är i uppläsningsläge.

ViTre læser elektronisk tekst højt og hjælper dig i læseprocessen

Skriv med förslag på ord

V-Mac hjälper dig i skrivprocessen

När du börjar skriva visar V-Mac ordförslag baserade på de bokstäver du har skrivit. V-Mac tar hänsyn till felstavade ord och hittar ändå lämpliga ordförslag.

Om du vill infoga ett ord från listan med förslag klickar du på ordet eller använder en snabbtangent.
När du har skrivit/klistrat in ett ord visar V-Mac en rad förslag på nästa ord som du vill skriva. Efter lite övning kan du faktiskt skriva snabbare än vad du skulle kunna göra utan att använda ViTre Mac.

Det er let at skrive med ordforslag i ViTre Mac

Klicka på högtalaren ( ) bredvid ett ord i listan kan du höra uttalet av ordet. Detta säkerställer att du infogar rätt ord.
Om du är osäker på ett ords betydelse kan du klicka på frågetecknet ( ? )

bredvid ordet i listan för att få en förklaring av ordet eller begreppet.

V-Macs uppläsningsfunktioner kan också användas när du skriver. Du kan få enskilda bokstäver upplästa eller höra ljudet av bokstäverna när du skriver.
Du kan också få ordet uppläst efter att du har skrivit det – och hela meningen när du har skrivit klart.Du kan välja vilka ordböcker som ska vara aktiva medan du skriver. På så sätt får du exakt de ordförslag du behöver.

V-Mac innehåller redan ett brett utbud av språk- och specialordböcker, men du kan också enkelt skapa egna ordböcker.

Läs upp tryckt text med V-Mac

V-Mac hjälper till att läsa text som inte kan markeras med musen

V-Mac kan konvertera tryckt text, text i bilder eller PDF-dokument till läsbar text.
För att konvertera tryckt text till elektronisk text krävs en scanner (tillval).

 

V-Mac kan OCR-behandle billeder og pdfV-Mac kan OCR-behandle billeder og pdf

När du bara vill läsa små textstycken i en bild, t.ex. i en infografik, ramar du in texten med ramverktyget så läser V-Mac upp texten åt dig.

Läsa och skriva på flera språk

 

V-Mac kan OCR-behandle billeder og pdf

V-Mac hjälper dig att läsa och skriva på en mängd olika språk

V-Mac hjälper dig att läsa och skriva på en mängd olika språk. Oavsett om du behöver läsa högt på engelska, tyska, franska eller spanska kan V-Mac göra jobbet.

V-Mac levereras också med ordböcker för alla större språk och ett brett utbud av specialordböcker på danska. Du kan även skapa egna ordböcker som du kan använda för speciella ändamål. De aktiva ordböckerna ligger till grund för ordförslagen.

Både de inbyggda rösterna i Mac OS och ett brett utbud av högkvalitativa röster som medföljer V-Mac kan användas för högläsning.

Konvertera text till ljud

 

Lav dine egne lydbøger med V-Mac

Skapa dina egna ljudböcker med V-Mac

V-Mac kan konvertera skannade bilder och PDF-texter samt rtf-dokument och textfiler till mp3-ljudklipp. När en text sparas som ett ljudklipp kan du t.ex. överföra klippet till en telefon och höra texten när du är ”på språng”.

När du väljer utdataformatet ”Tal” och åtgärden ”Spara” konverteras dokumentkällan till ett ljudklipp.

V-Mac kan OCR-behandle billeder og pdf og gemme som lydklip

 

V-Mac kan gemme tekstfiler og rtf-dokumenter som lydklip
Via tjänster i ”Finder” kan du snabbt konvertera ett dokument till ett ljudklipp. Högerklicka (Ctrl + klick) på dokumentet och välj ”Spara som ljudklipp via V-Mac” i ”Tjänster”.