Trigger One Falldetektor

Trigger One Falldetektor

Mobil fallsensor och mobilsändare med tvåvägs tal. Larmar upp till 4 assistanspersonal vid upptäckt av anfall. Enkelt användargränssnitt med larmknapp och på/av-knapp.

  • Enheten är stänksäker men inte vattentät.
  • Mobilabonnemang krävs.
  • Uppladdningsbar.
  • Enkel att installera och att använda.
  • Layouten konfigureras via en separat webbplats.
  • Levereras med laddare.

Trigger One har falllarmfunktionalitet som med hög grad av precisions om användaren har fallit. Funktionen aktiveras/avaktiveras i inställningsmeny. (Du kan  fortfarande använda larmknappen för att ringa, även om falllarmet är inaktiverat).
När falllarmet aktiverats kan fyra fördefinierade anmälningsmottagare/anhöriga tillkallas samtidigt. Den första att svara sätts i samtal med bäraren av enheten. Enheten kan om önskas också skicka GPS-position som ett sms till aviseringsmottagarna.

Titel

Till toppen