Symwriter 2

Symwriter 2

1 950 kr9 800 kr ex. moms

Communicate: SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande verktyg som gör det möjligt för alla att kunna skriva dokument oavsett läs- och skrivkunnighetsnivå.

Det innehåller ordbehandlingsprogram med symbolstöd, ljudning och uppläsning via talsyntes och är det tredje symbolprogrammet i serien Communicate från Widgit Software som baseras på Widgit symbolbas. Communicate: SymWriter 2 är det perfekta redskapet för enkel ordbehandling med symbolstöd för den som behöver extra stöd vid skrivandet.

SymWriter 2 är ett skrivstödsprogram utformat för att hjälpa personer med varierande grad av skrivsvårigheter. Det passar för elever i grundskolans lägre årskurser, elever med behov av specialundervisning, SFI, samt vuxna med inlärningssvårigheter, inkluderat förvärvade svårigheter.  SymWriter 2 är den moderna uppföljaren till “Widgit symbolskrift” och SymWriter 1.

Ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning gör SymWriter 2 till det perfekta redskapet för enkel ordbehandling för den som behöver extra stöd vid skrivandet.

SymWriter 2 använder den stora symbolbasen Widgitsymboler som innehåller ca 13000 symboler! Samtidigt som du skriver visar symboler betydelsen av orden. Välj om du vill att symbolerna ska visas tillsammans med texten eller enbart som stöd i sidopanelen. Användaren kan skriva från tangentbord eller från förberedda skärmtavlor, s.k. skrivmiljöer.

Varje bokstav ljudas och svensk talsyntes (Alva eller Oskar) läser ord och meningar. SymWriter 2 ger också symbolstödd stavningshjälp.

Skrivmiljöer, symbolinnehåll och smart symbolisering

Som alternativ till att skriva från tangentbord kan man istället skriva genom att välja ord eller symboler från skrivtavlor, som länkas samman till skrivmiljöer.

Skrivmiljöerna kan varieras på många sätt både vad gäller utseende och innehåll. Programmet innehåller många färdiga exempel på skrivmiljöer. Skrivmiljöer kan också användas som dynamiska kommunikationskartor.

I SymWriter 2 ingår som standard symbolbasen Widgitsymboler i både färg och svartvitt. Du kan även använda dina egna bilder och andra symbolbaser i programmet.

SymWriter 2 använder smart symbolisering vilket innebär att programmet analyserar den skrivna meningen och sedan automatiskt väljer symbol utifrån ordklass.

Bruksanvisning och installation för SymWriter 2

SymWriter 2 användarhandbok på svenska

Hur man aktiverar SymWriter 2

Installationsanvisning SymWriter 2

Nätverksinstallation SymWriter 2

 

Licenstyp

, ,

Operativsystem

, ,

Uppdatera

Uppdatera SymWriter

Det är kostnadsfritt att uppdatera SymWriter. Har man en äldre version av SymWriter kan man uppgradera den via nedanstående länk: