MEMOplanner Medium

MEMOplanner Medium

MEMOplanner Medium är en digital kalender för personer med kognitiva svårigheter som behöver hjälp med att komma ihåg avtalade tider, planera olika arbetsuppgifter, strukturera sin dag, vecka och månad.

 

Aktiviteter läggs enkelt in i MEMOplanner och en ljuspelare⁄ljuspunkt visar när på dagen det är och när en aktivitet inträffar. Aktiviteterna kan innehålla bild, beskrivande text samt delaktiviteter som kan kvitteras. Genom att dela upp en aktivitet i flera delar för kvittens blir det lättare att utföra aktiviteter som består av flera moment. Aktiviteter kan tas emot med larmljud och ett personligt intalat meddelande.

Kalenderytan är uppdelad i två separata områden för att hålla isär olika typer av information. Till exempel skola eller jobb på ena sidan och egna uppgifter på andra sidan. All information kan även läsas upp med talsyntes.

Påminnelser

För att du ska komma ihåg aktiviteter visas de tydligt med bild och text. De kan ha en checklista kopplad till sig och påminnelsen kan vara ett personligt inspelat meddelande. För att snabbt och enkelt lägga in återkommande aktiviteter skapar du mallar med bild, tidsåtgång, checklista och andra uppgifter.

I mobilen

Du kan även installera MEMOplanner i din egen Androidbaserade smartphone. På så sätt får du stöd även när du inte är i hemmet.

Via webben

Webbtjänsten myAbilia.com gör det enkelt för arbetsgivare och stödpersoner att stötta på distans, hjälpa till att lägga upp aktiviteter eller se efter om aktiviteter har utförts och kvitterats.

Licens

Licensen för MEMOplanner ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. När licensen har gått ut kan man inte använda myAbilia och det går inte heller att uppdatera MEMOplanner -programmet. Licensen kan förlängas i ytterligare 3 år. Tre månader innan licensens utgång visas en varning om detta i MEMOplanner. De stödpersoner och kontoadministratörer som är kopplade till användaren får ett e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver förlängas. Licensen kan förlängas i ytterligare 3 år, se tillbehör.