Memo Dayboard

Memo Dayboard

MEMO Dayboard används för att öka förutsägbarheten i vardagen. Att ha koll på vad som ska hända och när är ett grundläggande mänskligt behov.

MEMO Dayboard består av en magnetisk whiteboard och två tidpelare, en röd för dagen och en blå för natten. De olika färgerna gör det enkelt att se om det är dag eller natt. Genom att ha text och bilder på tavlan ser du vad som ska hända under dagen. Du kan också få en signal som påminner dig om när en aktivitet ska ske.

Denna produkt ersätter den tidigare produkten Memo Dayplanner 3.

Kontakta oss för offert och prisinformation!

Memo Dayboard 

  • Enkel att anpassa tack vare ny sidopanel
  • Förbättrad tidpelare med tydligare ljuspunkter
  • Enklare att ansluta manöverkontakten

Se vad som ska hända under dagen
Visa dagens händelser och aktiviteter genom att skriva eller rita direkt på tavlan eller genom att sätta upp bilder.

Visuell hjälp med tidshanteringen
Tavlans tidpelare hjälper dig att hålla reda på dygnet. Prickarna på tidpelarna slocknar allt eftersom dagen eller natten går. Genom att placera händelser och aktiviteter mot tidpelaren ser du när de börjar eller slutar.

Skriv ut alla bilder till bidstödet från Abilia Print-it
Via webbtjänsten Abilia Print-It kan du enkelt skriva ut Handi-bilder i lagom storlek.

Använd magneter
Med magneter kan du enkelt sätta upp önskad information på tavlan. Till exempel innehåller tillbehöret Anpassningsmaterial
veckodagsmagneter och hållare för egna bilder.

Blått indikationsljus på natten
På natten lyser den blå tidpelaren och gör att du enkelt ser att det är natt. Studier visar att denna funktion hjälper både dig och dina anhöriga till en lugnare sömn.

Få påminnelser med eller utanljud
Om du behöver bli uppmärksam på att något ska hända en viss tid kan du sätta en påminnelse i form av en ljudsignal. För att underlätta att kvittera påminnelsen kan du ansluta en yttre manöverkontakt.

MEMO Dayboard levereras med nätadapter, bruksanvisning, lathund, 3 st whiteboardpennor, microfiberduk, monteringsmall samt skruvar och väggplugg.

Denna produkt ersätter Memo Dayplanner 3. MEMO Dayboard används på samma sätt som MEMOdayplanner 3. Storleken är densamma, men vikten är något lägre. Den har en ny nätadapter som kopplas in på sidopanelen. Alla tillbehör förutom nätadaptern fungerar med både MEMO Dayboard och MEMOdayplanner 3.

  • 24-timmarsklocka
  • Storlek 713 x 392 x 32 mm
  • Vikt 3,8 kg
  • Strömförsörjning 9 V DC, 1A
  • levereras med nätadapter, bruksanvisning, lathund, 3 st whiteboardpennor, microfiberduk, monteringsmall samt skruvar och väggplugg.

Ladda ner

Memo DayBoard Bruksanvisning Memo Dayboard Bruksanvisning