Ny kunskaps­sammanställning om psykisk hälsa från SPSM

Dela den här historien, välj din plattform!

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning” utgör en del av den kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, genomfört i ett regeringsuppdrag. Uppdraget är en samverkan där 25 myndigheter tillsammans ska ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Större risk att bli utsatta för mobbning

Förutom att elever med funktionsnedsättning inte trivs lika bra och har mer olovlig frånvaro, så visar resultaten också att de löper större risk för att bli utsatta för mobbning. De flesta har kamrater att umgås med på sin fritid, men är i större utsträckning rädda för andra elever.

Vi vet för lite om elever med funktionsnedsättningar

Även om kunskapssammanställningen ger flera tydliga resultat, så finns det dock flera faktorer som pekar på att vi vet för lite om elever med vissa funktionsnedsättningar.

– Genom den kunskapssammanställning vi gjort så blir det tydligt att den kunskap vi har oftast är generell, det vill säga resultaten gäller för hela gruppen barn och elever med funktionsnedsättning, säger Cecilia Löfberg, projektledare på SPSM.

Cecilia menar att vi behöver mer kunskap om förhållandet mellan funktionsnedsättning och andra faktorer som påverkar psykisk hälsa, inklusive relationer och miljöfaktorer i skolan. Vi saknar en dagsaktuell bild som fokuserar mer ingående på den psykiska hälsan hos elever med funktionsnedsättning.

– Vi hoppas att kunskapssammanställningen ska bidra till att väcka frågor om hur vi på ett bättre sätt kan utveckla kunskap om den heterogena grupp som detta faktiskt är. Olika funktionsnedsättningar leder till olika utmaningar i skolan och det kan påverka barns och elevers psykiska hälsa på olika sätt, men det finns begränsad kunskap kring det, avslutar Cecilia.

Vi finns här för hjälp och support

Välkommen med frågor och funderingar till våra produktspecialister!

Gustaf Dahlström
Gustaf DahlströmFörsäljning/utbildning
Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 56
E-post: gustaf.dahlstrom@frolundadata.se
Ove Brandberg
Ove BrandbergHjälpmedelskonsulent

Placering: Göteborg
Direkt: +46 (0)10-405 68 52
E-post: ove.brandberg@frolundadata.se

Hans Henretta
Hans HenrettaTeknisk säljare | Produktspecialist

Placering: Stockholm
Direkt: +46 (0)10-405 68 57
E-post: hans.henretta@frolundadata.se