ClaroRead SE Windows

ClaroRead SE Windows

ClaroRead SE är en enkel och lätthanterlig talsyntes som kan läsa upp text på din dator. Textmarkör följer med när texten läses. Du kan välja mellan olika röster och språk för uppläsningen.

Funktioner:

 • Text-till-tal: Läs vad som skrivs inklusive enskilda ord, stycke eller hela dokument med markörmedföljning.
 • Lyssna senare: Läs in text till en ljud- eller videofil för att lyssna på senare.
 • OCR-skanning: Scanna från skärm för att t.ex. få texter i bild uppläst eller låsta filer.
 • Hoppa över referenser inom parentes
  • En ny inställning som hjälper till att filtrera all mindre relevant text.
  • När detta är aktiverat kommer referenser inom parentes inte att läsas upp.

Denna produkt finns även för 5 och 10 användare samt skol- och kommunlicens.

Licenstyp

, ,

Systemkrav

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2
 • 1GB RAM
 • 500MB hårddisk plus 150-500 MB för varje röst
 • Microsoft Word 2007, Word 2010, Word 2013, eller Word 2016