Batteri Switch adapter AA

Batteri Switch adapter AA

145 kr715 kr ex. moms

Gör en batteridriven leksak till en kontaktstyrd leksak. Placera batteriadaptern mellan batteriet och kontakten och sätt sedan in en strömbrytare i adapterns uttag.

Batteriadaptern kan användas med någon av SimplyWorks®-sändarna för att styra leksaker, lampor, fläktar eller annan batteridriven utrustning via en standard 3,5 mm kontakt.

Enkla omkopplarenheter används ofta för att introducera människor till användningen av strömbrytare. Observation av ett barn som använder en strömbrytare med en leksak (med en batteriadapter) kan vara tillräcklig för att fastställa huruvida de har förståelse för orsak och verkan eller inte. Att de är medvetna om att deras tryckning på omkopplaren faktiskt får enheten att fungera.

För vissa användare kan det hända att det görs genom att låta dem göra omkopplingstryck och för att gradvis upprätta en koppling mellan detta och deras omkopplingstryck.

Men även de enklaste omkopplingsleksakerna kan utnyttjas ytterligare genom att involvera användarnas inspel baserat på användningen av strömbrytaren. Detta kan ge möjligheter att förfina sina växlingsoperationer genom att utveckla mer kontroll.

* Observera – leksaken måste ha tydligt definierade på / av-tillstånd för att adaptern ska fungera. Om det finns något fysiskt grepp som krävs efter att leksaken är påslagen (t ex pressar en tass) kommer leksaken inte att fungera. Batteriet adaptrar bryter helt enkelt strömmen – tryck och håll återställer strömbrytaren.

 

Passar till

  • Kommunikation
  • Leksaker & Strömbrytare
  • Kontaktstyrning
  • Omgivningskontroll
  • Trådlös anslutning
Anslutning

Produkt

Batteri Switch adapter AA, Batteri Switch adapter AA 5 pack

Video