En mycket god hjälp till strokepatienter, ALS-patienter, personer med Parkinsons, svag röst på grund av andningsanvändning, för tidig födsel och fonasteni (rösttrötthet).