Stava Rex för PC

Stava Rex för PC

879 kr4 180 kr ex. moms

Stava Rex är ett rättstavningsprogram för Microsoft Word, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Stava Rex hittar och rättar även gravare stavfel som neulitret* och skonalist*.

* Ja, just det: neutralitet och journalist.

Att Stava Rex klarar av detta beror på programmets avancerade algoritmer för rättning. I Stava Rex finns ett flertal ljudregler som styr hur programmet ska härleda felaktiga bokstavssträngar. Statistik över vanliga feltyper styr hur sannolikheten för olika rättningsförslag ska rangordnas.

En viktig funktion i Stava Rex är den som kallas exempelmeningar:

Skriver man ”Det är gått med läsk” kommer programmet att stanna på gått och visa ordet i en mening, där betydelsen framgår, tillsammans med ordet gott i dess sammanhang:

”Maten smakar gott.
”Den är så gott som färdig.”
”Jag har gått en mil.”
”Det har gått bra.”

Programmet innehåller varningar för flera tusen ord och uttryck av denna typ.

Stava Rex på djupet:

Allmänt

  • Fungerar i Windows och Office samt Star Office/Open Office; hanterar MS Office-delarna Word, Excel, Powerpoint och Outlook.
  • Nätverksinstallation är möjlig vid köp av skol- eller kommunlicens.
  • Fungerar med talsyntes (måste köpas separat). Antingen via klippbordet (ViTal & ViTre) eller med SAPI-talsynteser (t.ex. ClaroRead och WordRead Plus).

Språklig prestanda

  • Stava Rex rättar grava stavfel, som neulitret (neutralitet) och kusku (tjugosju).
  • Stava Rex innehåller flera tusen varningar för lättförväxlade ord och uttryck, t ex för orden ysta/Ystad och kakla/kackla.
  • Ordlistan i Stava Rex är indelad i en stor och en liten variant för att ge användaren så bra rättning som möjligt. Den mindre listan innehåller ca 200.000 ordformer och namn. De flesta är vanliga och vardagliga, t ex ordformer som huset, jätteglad och matskedar och namn som Stockholm och Markus. Den stora listan innehåller sammanlagt ca 500.000 ordformer och namn, inklusive alla i den mindre listan. Exempel på ordformer som unikt tillhör den stora listan är sjubb, näpsade och nasalt. Det är vidare så att olika former av samma ord kan tillhöra olika ordlistor: näsan finns i lilla listan, medan näsor endast finns i den stora. Tanken med uppdelningen i liten och stor ordlista är att programmet ska kunna anpassas för barn, vars vokabulär är mer begränsat än hos vuxna. Den som arbetar med den lilla ordlistan och skriver disipelin får aldrig upp ordet discipeln som rättningsförslag, eftersom discipeln endast finns i stora ordlistan. I stället kommer enklare ord, som disciplin, discipliner och disciplinär upp. Anser Stava Rex att ordförslagen är lätta att blanda ihop visas orden i exempelmeningar.
  • Moderna ord finns med, t ex lågoddsare, flashig och blogg.
  • Stava Rex fångar upp och föreslår rättningar av vanliga grammatik- och uttrycksfel. Exempelvis får den som skriver ”Han tillhör en av de bästa” veta att det ska heta ”Han är en av de bästa” eller ”Han tillhör de bästa”. Programmet innehåller en omfattande grammatikrättning med känslighet för många fel som är vanliga bland personer med svenska som andraspråk, t ex skillnaden mellan en och ett, de och dem, han och honom m.m.

Bruksanvisning

Klicka här för att ladda ner manual till Stava Rex PC

Klicka här för att ladda ner lathund till Stava Rex PC

Leverans

Vi har gått över till digital levereras av Stava Rex. Kontakta oss om du önskar postleverans på DVD-skiva, men räkna då med längre leveranstid då produkten inte längre är en lagervara.

Licenstyp

, ,

Video

Titel

Till toppen