SpellRight för Mac rättstavningsprogram

SpellRight för Mac rättstavningsprogram

1 089 kr3 485 kr ex. moms

Med SpellRight kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp. SpellRight är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

SpellRight för Mac ger dig svaret på om det skall vara Witch eller which.

Nu kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp. SpellRight är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Version 2.0 rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office/Libre Office samt i klippbordsmiljö, vilket betyder att man enkelt kan rätta text till exempel i blogg eller på Facebook.

SpellRight 2 rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex their/there/they’re.

Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight 2 gör det lätt att välja rätt ord.

Så här reagerar SpellRight på stavfelet shus.

He bought some new shus

SpellRight 2 stavningsexempel - så här rättas "shus"

SpellRight stavningsexempel – så här rättas ”shus”

Ett enkelt grammatikstöd rättar upp ”svengelska” fel som I am interested of football och föreslår det korrekta I am interested in football. Genom att välja lagom stor ordlista och göra personliga inställningar, skräddarsyr man enkelt SpellRights beteende.

Nyheter i SpellRight version 2:

  • Nytt, modernt gränssnitt.
  • Fungerar i Open Office/Star Office/Libre Office samt i klippbordsmiljö (t ex på Facebook och i bloggar).
  • Uppdaterad ordlista med många nya ord. Många av dem är flerordsuttryck, t ex instead of.
  • Ett stort antal nya lättförväxlade ordpar – flera av dem flerordsuttryck som made up/made-up.
  • Ca 8 000 nya exempelmeningar.
  • Smidigare rättning av lättförväxlade ord genom en funktion som är känslig för sammanhang. SpellRight 2 förstår ofta när man stavat rätt på ett lättförväxlat ord, t ex om man skrivit ”It is their car”. I version 1 stannade programmet på their och varnade för lättförväxlat ord (their-there-they’re), oavsett i vilket sammanhang ordet användes.
  • En svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel, information om betydelse, ordklass m m ingår. Man kan söka både på svenska och engelska – och stava fel, naturligtvis.

Felstavningen ”dråtnig” resulterar i träffar, både på svenska och engelska.

SpellRight 2 stavningsexempel - förslag till ordet "dråtnig"

SpellRight 2 stavningsexempel – förslag till ordet ”dråtnig”

SpellRight 2 stavningsexempel - förslag till ordet "dråtnig"

SpellRight 2 stavningsexempel – förslag till ordet ”dråtnig”

SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik.

SpellRight bygger till stor del på data som samlats in bland personer med läs- och skrivsvårigheter som skriver på engelska. Programmet är utvecklat med stöd av Specialpedagogiska institutet och Hjälpmedelsinstitutet.

Men man behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter på svenska för att ha nytta och glädje av SpellRight. Inför engelskan är många av oss ställda ändå: ska det vara witch eller which och hur stavar man egentligen manöver på brittisk engelska1?

Rättning av stavfel

Den avancerade ordrättningen är själva hjärtat i SpellRight. Programmet rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex their/there/they’re. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord. 30 000 ordformer finns översatta.

Grammatikkontroll

Svensktalande personer gör karaktäristiska grammatikfel på engelska. SpellRight rättar många sådana fel. Skriver man I am interested of football eller He work very hard rättar programmet uttrycken till I am interested in football och He works very hard.

Brittisk eller amerikansk engelska?

I SpellRight väljer man om man vill skriva på brittisk eller amerikansk engelska. Väljer man brittisk engelska, kommer SpellRight vänligt men bestämt att påpeka om man använt amerikansk stavning, t ex color i stället för colour eller labeled i stället för labelled. Och omvänt, förstås.

Översättningshjälp

Vad heter nu flodhäst på engelska? Sök i SpellRights översättningshjälp! Man behöver inte ens stava det svenska ordet rätt: stavningen flohest leder till orden hippo och hippopotamus. Omvänt kan man söka efter engelska ord genom att skriva in dem så gott man kan i SpellRights sökfönster. Mejbi ger ordet maybe som första förslag.

Olika användare och individuella inställningar

SpellRight fungerar i nätverk, men man kan också skapa olika användare på samma dator. På så vis kan SpellRight anpassas på olika vis för olika användare. I programmet väljer man ordlista, bestämmer om programmet ska eller inte ska stanna på lättförväxlade ord, teckensnitt mm.

Talsyntes

Om man har talsyntes installerad, kan SpellRight läsa upp ordförslag och översättningar. Det går bra både med s k SAPI-kompatibla talsynteser eller talsynteser som arbetar via datorns klippbord.

Olika ordlistor för olika behov

SpellRight har tre olika stora ordlistor: mini, midi och maxi. Minilistan innehåller 7000 ordformer och är granskad av mellanstadielärare. Midilistan innehåller sammanlagt 30 000 ordformer. Alla ord till och med Midilistan är översatta. Den största ordlistan, Maxi, har 100 000 ordformer; många av dem är mycket ovanliga. I Maxilistan saknar många ord översättning.

Valet av ordlista påverkar SpellRights rättningsbeteende. Om man har ett begränsat ordförråd är det bra att jobba med liten ordlista, eftersom man slipper få förslag på ovanliga ord vid rättning. Men observera att SpellRight alltid försöker rätta upp ord till något som finns i den lista man valt. Om man använder Minilistan och tycker att SpellRight ofta missar i rättningen, kan man prova att byta till Midilistan i stället.

Bruksanvisning

Klicka här för att ladda ner manual till SpellRight för Mac

Klicka här för att ladda ner lathund till SpellRight för Mac

Licenstyp

, ,

Operativsystem

Instruktionsfilm

Titel

Till toppen