Frölunda Data
Frölunda Data
Kundcenter

COGNIsoft kognitiv träning

650 kr3 750 kr ex. moms

SKU: 22800000xCategories: ,

COGNIsoft är ett program med ickespråkliga uppgifter för träning av kognitiva funktioner såsom minne, uppmärksamhet, koncentration och problemlösning. Utvecklat inom neuropsykologin i Danmark.

Beskrivning

COGNIsoft är ett program för träning av kognitiva funktioner, utvecklat av Dr. Palle Moller Pedersen.

COGNIsoft är uppdelat i 12 delprogram där man på ett varierat sätt tränar olika kognitiva funktioner. Svårighetsgraden kan varieras för att passa brukaren genom att anpassa övningarna avseende antal uppgifter, antal valmöjligheter, tid, val av ljud som feedback med mera. En tydlig resultatdel visar antal genomförda uppgifter samt andel rätt svar och resultaten kan sedan sparas.

Syftet med COGNIsoft är att träna basala kognitiva funktioner i olika övningsmoment:

  • Minnet tränas i olika sifferövningar samt repetition av mönster.
  • Koncentrationen övas upp genom en reaktionsövning
  • Uppmärksamhet genom att notera förändringar.
  • De klassiska spelen Tornet i Hanoi och Master Mind ger färdigheter i problemlösning.

COGNIsoft är främst avsett för personer med förvärvade hjärnskador men kan även användas för utveckling av barns tänkande.

Träna i hemmet

Som ett separat program går att köpa en särskild licens för hemmaträning (228000001) med vars hjälp man kan skapa övningar på USB och skicka med eleven/patienten hem.

Demoversion

COGNIsoft finns som demoversion som har begränsad funktionalitet. Demon ger en inblick i alla de 12 träningsprogrammen som finns med i fullversionen, men kan inte användas för ”riktig” träning:

  • Man får två uppgifter i varje programdel och därefter avslutas demon.
  • Man kan inte spara eller skriva ut träningsresultat.
  • Man kan inte ändra/spara nya inställningar.

Demoversionen kan installeras på svenska, danska, norska, finska, engelska eller tyska.

Klicka här för att ladda ner demoversionen av COGNIsoft!

Bruksanvisning

Klicka här för att ladda ner svensk bruksanvisning för COGNIsoft

Klicka här för att ladda ner svensk bruksanvisning för COGNIsoft-I Hemmaträning

 

Relaterade produkter

Titel

Go to Top